söndag 29 mars 2009

Varför välja ekologiskt?

Det finns många skäl att välja ekologisk mat framför den konventionellt framställda. Riktlinjerna för ekologisk produktion varierar, men de här fördelarna får du om du väljer KRAV-märkt mat:
  • Miljö. Vid ekologisk odling används inte kemiska bekämpningsmedel , så vi slipper rester av detta i åar, sjöar och hav. Inte heller konstgödsel, som är energikrävande både att framställa och transportera. Ekologiska bönder odlar själv en stor del av fodret till sina djur och sprider sedan gödseln på åkern, likt ett naturligt kretslopp. Det gör att vi spar på jordens resurser samtidigt som den biologiska mångfalden ökar .

  • Hälsa. Maten innehåller inga rester av kemiska bekämpningsmedel. Den innehåller också färre tillsatser i övrigt. Den innehåller heller inte GMO, genmodifierade organismer. Naturligare käk helt enkelt.

  • Djurhållning. Djuren är ute mer, äter ekologiskt foder och större hänsyn tas till deras naturliga beteende.

Så varför skulle vi egentligen välja något annat?


2 kommentarer:

Theodor sa...

Det finns vissa nackdelar också, särskilt när det gäller vissa grödor. Potatis är till exempel svårt att lyckas med inom ekologisk odling. Samtidigt är den en av de bästa kolhydratskällorna ur klimatsynpunkt så det är kontraproduktivt att dissa potatis bara för att den inte är ekologiskt odlad.

Eva sa...

Då har jag nog haft tur som upplevt god tillgång på ekologisk potatis och sällan behövt välja.

Men naturligtvis är miljöpåverkan en komplicerad fråga. Klimatfrågan är ju inte den enda synvinkeln.